Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.343
Hôm qua : 2.907
Tháng 06 : 37.903
Năm 2024 : 222.730

Thư mời Cung cấp báo giá Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2024-2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương năm 2024-2025”. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương

- Địa chỉ : Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá.

- Ông : Đặng Trường Sơn

- Chức vụ: Phòng TCHC-TCKT

- Điện thoại: 0392406963

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương.

Thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương – tỉnh Lào Cai

- Nhận qua email: Benhvienmuongkhuong@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất phục vụ khám bệnh,chữa bệnh tại Bệnh

viện Đa khoa huyện Mường Khương năm 2024-2025.

( Có danh mục chi tiết kèm theo)

Thu_moi_chao_gia_VTYT_hoa_chat20240513030022615_Signed.pdf

DM_VTYTHOA_CHAT_2024-2025_240520240513030621819_Signed.pdf

Tin liên quan