Nấm ống tai ngoài gây ngứa tai, khó chịu. Thêm nữa, tỷ lệ tái phát bệnh dao động từ 7 đến 48%Nếu ai đã từng bị nấm ống tai ngoài thì sẽ hiểu cảm giác ...