Bảng giá dịch vụ áp dụng theo nghị quyết 23/2019/NQ-HDND tỉnh Lào Cai ngày 06 tháng 12 năm 2019. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không ...