Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.282
Hôm qua : 2.907
Tháng 06 : 37.842
Năm 2024 : 222.669
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
03/2022/QH15 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 24/04/2022
134/2021/NĐ-CP Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 24/04/2022
134/2021/NĐ-CP Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 12/03/2022
124/2021/NĐ-CP Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 13/03/2022
18/2021/NĐ-CP Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 12/03/2022
399 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PCTT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 08/10/2021
36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 24/04/2022
Luật số: 44/2013/QH13 LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNH PHÍ 24/04/2022